ตะแกรงเหล็ก

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช หรือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรึต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐาน เหตุผลดีๆของการใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ได้มาตรฐานเนื่องจากใช้เครื่องอาร์คไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ในการผลิตทำให้จุดเชื่อมทุกจุด มีความแข็งแรงสม่ำเสมอ รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้าย หรือการนำไปใช้ง่ายจะมีความรวดเร็วกว่าการใช้เหล็กเส้นมาผูก

ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เนื่องจากตะแกรงเหล็กสามารถสั่งทอเป็นผืนได้ตามต้องการทำให้ลดการสูญเสียเศษเหล็ก ลดจำนวนแรงงานและค่า ใช้จ่ายที่ต้องจ่ายใช้ได้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กได้หลากหลายไม่ว่าจะ เป็นงานโครงการใหญ่หรืองานเทพื้น/ซ่อมแซมรอบๆ ตัวบ้านขนาดใด ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

ตะแกรงเหล็กที่มีกำลังคลากสูงกว่าเหล็กเส้นทั่วไปสองเท่าจึงทำให้ ประหยัดวัสดุ ประกอบกับตะแกรงเหล็กสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ จึงทำให้ไม่เสียเศษเหล็ก ลดขั้นตอนเวลา ภาระและลดความสูญเสีย ลดขั้นตอนในการทำงานได้ถึง 50% เนื่องจากการขนส่งเคลื่อนย้ายสะดวกและรวดเร็วสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้อง เสียเวลาในการผูกเหล็ก ตัดและดัด ทำให้ลดเวลาในการผูกเหล็กลงได้ถึง 70-90%

ตะแกรงเหล็กผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ทุกระยะจุดเชื่อมไม่คลาดเคลื่อนได้มาตรฐาน สม่ำเสมอตลอดผืนและมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่บิดงอ ทำให้งานเสริมเหล็กออกมาดี ซึ่งเป็นผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน

      

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ผลิตผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นโดยเชื่อมติดกันเป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐานเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มอก. จำหน่ายตะแกรงเหล็ก รั้วตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ทางเดิน พื้น บันได ตะแกรง รั้ว ทางระบายน้ำ

ข้อดีของการใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

- ได้มาตรฐาน เนื่องจากใช้เครื่องอาร์คไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ในการผลิตทำให้จุดเชื่อมทุกจุด มีความแข็งแรงสม่ำเสมอ

- รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้าย หรือการนำไปใช้ง่าย จะมีความรวดเร็วกว่าการใช้เหล็กเส้นมาผูก ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน

- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เนื่องจากตะแกรงเหล็กสามารถ สั่งทอเป็นผืนได้ตามต้องการทำให้ลดการสูญเสียเศษเหล็ก ลดจำนวนแรงงานและค่า ใช้จ่ายที่ต้องจ่าย

- ใช้ได้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กได้หลากหลาย ไม่ว่าจะ เป็นงานโครงการใหญ่หรืองานเทพื้น/ซ่อมแซมรอบๆ ตัวบ้านขนาดใด ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

- ประหยัด เป็นตะแกรงเหล็กที่มีกำลังคลากสูงกว่าเหล็กเส้นทั่วไปสองเท่าจึงทำให้ ประหยัดวัสดุ ประกอบกับตะแกรงเหล็กสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ จึงทำให้ไม่เสียเศษเหล็ก ลดขั้นตอนเวลา, ภาระและลดความสูญเสีย

- รวดเร็ว เป็นตะแกรงเหล็กที่ลดขั้นตอนในการทำงานได้ถึง 50% เนื่องจากการขนส่งเคลื่อนย้ายสะดวกและรวดเร็วสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้อง เสียเวลาในการผูกเหล็ก ตัดและดัด ทำให้ลดเวลาในการผูกเหล็กลงได้ถึง 70-90%

- แน่นอน เป็นตะแกรงเหล็กที่ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ทุกระยะจุดเชื่อมไม่คลาดเคลื่อนได้มาตรฐาน สม่ำเสมอตลอดผืนและมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่บิดงอ ทำให้งานเสริมเหล็กออกมาดี ซึ่งเป็นผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน

         

                        ตะแกรงเหล็กชนิดม้วน                                                            ะแกรงเหล็กชนิดแผง
  ชนิดม้วน กว้างไม่เกิน 3.50 ม.                                               ชนิดแผง กว้างไม่เกิน 3.50 ม.

  ยาวไม่เกิน 50 ม. ขนาดของลวด 4.0 – 6.0 มม.                     ยาวไม่เกิน 12.0 ม. ขนาดของลวด 4.0 – 12.0 มม.

 

   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-186-8912-6

 

บริษัท ดี.ดี.แมททีเรียล จำกัด

289/9 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel: 02-1868912-6

Fax: 02-1868940-1

E-mail:phuhaipol@hotmail.com

E-mail:ddmaterial@gmail.com

www.ตะแกรงเหล็กไวร์เมช.com
http://www.xn--12carn5c4dlcqv5b6c5mff9c8byf.com

 


    ตารางเปรียบเทียบจากเหล็กเส้นธรรมดา ใช้เป็น D.D. ตะแกรงเหล็ก

ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา (SR24) พื้นที่หน้าตัด พื้นที่หน้าตัด   พื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน ขนาด D.D. ตะแกรงเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง เหล็กเส้นธรรมดา ที่คำนวณได้   ของตะแกรงเหล็ก ที่ใช้แทนเหล็กธรรมดา
(มม.) /   (ซม.) (มม. / ม.) (มม. / ม.)   (มม. / ม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) / ระยะห่าง (ซม.)
 
6 @ 10 283 123   126
 
   
 
4 @ 10
              123
 
   
 
5.6 @ 20
 
6 @ 15 189 82   84
 
   
 
4 @ 15
              83
 
   
 
4.6 @ 20
 
6 @ 20 141 62   63
 
   
 
4 @ 20
 
6 @ 25 113 49   50
 
   
 
4 @ 25
 
6 @ 30 94 41   42
 
   
 
4 @ 30
 
9 @ 10 636 278   283
 
   
 
6 @ 10
 
9 @ 15 424 185   189
 
   
 
6 @ 15
              193
 
   
 
7 @ 20
 
9 @ 20 318 139   141
 
   
 
6 @ 20
              147
 
   
 
5.3 @ 15
 
9 @ 25 255 111   113
 
   
 
6 @ 25
              111
 
   
 
4.6 @ 15
 
9 @ 30 212 93   94
 
   
 
6 @ 30
              98
 
   
 
5 @ 20
              97
 
   
 
4.3 @ 15
 
9 @ 35 182 79   84
 
   
 
4 @ 15
              83
 
   
 
4.6 @ 20
 
12 @ 10 1131 494   524
 
   
 
10 @ 15
 
12 @ 15 754 329   335
 
   
 
8 @ 15
 
12 @ 20 566 247   257
 
   
 
7 @ 15
              251
 
   
 
8 @ 20
 
12 @ 25 453 197   201
 
   
 
8 @ 25
 
12 @ 30 377 165   166
 
   
 
6.5 @ 20

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-186-8912-6

 

ลวดตาข่าย
ลวดตาข่าย
(Chainlink Fencing Mesh)
ผลิตจากลวดชุบสังกะสี ถักเป็นตาข่ายร้อยเกลียวกันใช้สำหรับงานกั้นแนวพื้นที่ต้องการความเป็นสัดส่วน แต่ต้องการความโปร่งตา เช่น งานกั้นรั้วโรงงาน, กั้นแนวใต้ สะพานทางด่วน, รั้วบ้าน, สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น


ลวดตะแกรงตัวหนอน

    

ลวดตะแกรง ตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นลวดมีลักษณะเหมือนตัวหนอน สามารถนำไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับการป้องกันนกบินเข้าไปในอาคารหรือโรงงานทางช่องระบายลมซึ่งสามารถทำความเสียหายได้นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้งานในลักษณะอื่นๆได้อีก อาทิ นำมารองรับแผ่นชนวนกันความร้อนใต้หลังคา งานกั้นรั้วโรงงาน รั้วบ้าน รั้วสวนสาธารณะ รั้วสนามกีฬา เป็นต้น

   ขนาดของลวดตะแกรง

ตารางขนาดลวดตะแกรงตัวหนอน (WIRE NETTING)

เบอร์ 8   เบอร์ 9   เบอร์ 10   เบอร์ 11   เบอร์ 12   เบอร์ 13   เบอร์ 14
                         
4.0 มม.   3.6 มม.   3.2 มม.   3.0 มม.   2.6 มม.   2.3 มม.   2.0 มม.
                         
        1/2"    1/2"    1/2"    1/2"    1/2" 
                         
        1"   1"   1"   1"   1"
                         
1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"
                         
2"    2"    2"    2"    2"    2"    2" 
                         
2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"
                         
3"   3"   3"   3"            
                         
                         
*ผลิตหน้ากว้างสูงสุดที่ 2.50 เมตร*


 

ตารางขนาดลวดตาข่าย CHAIN LINK

เบอร์ 8   เบอร์ 9   เบอร์ 10   เบอร์ 11   เบอร์ 12   เบอร์ 13   เบอร์ 14
                         
4.0 มม.   3.6 มม.   3.2 มม.   3.0 มม.   2.6 มม.   2.3 มม.   2.0 มม.
                         
1"   1"   1"   1"   1"   1"   1"
                         
1 1/4"   1 1/4"   1 1/4"   1 1/4"   1 1/4"   1 1/4"   1 1/4"
                         
1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"   1 1/2"
                         
1 3/4"   1 3/4"   1 3/4"   1 3/4"   1 3/4"   1 3/4"   1 3/4"
                         
2"   2"   2"   2"   2"   2"   2"
                         
2 1/4"   2 1/4"   2 1/4"   2 1/4"   2 1/4"   2 1/4"    
                         
2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"   2 1/2"    
                         
3"   3"   3"   3"   3"        
                         
*ผลิตหน้ากว้างสูงสุดไม่เกิน 3.0 เมตร*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-186-8912-6


ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก ผลิตจากเหล็ก สแตนเลส หรืออลูมิเนียมที่เป็นแผ่นเรียบ นำมาเจาะแล้วฉีกถ่างออกเป็นลักษณะตาข่ายรูปข้าวหลามตัด มีความคงทนแข็งแรงมีราคาไม่แพงและใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปูพื้นทางเดิน ตะแกรงระบายน้ำ ป้องกันนกเข้ามาทำรัง ทำรั้ว ฯลฯ

ตะแกรงเหล็กฉีก ที่ผลิตจากสแตนเลสฉีก จะมีความคงทน แข็งแรงสูง ราคาถูก มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับตะแกรงแผ่นเรียบ เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินหรือปูพื้นถนนให้รถวิ่ง ทำตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงกันนก ทำราวกันตก ทำพื้นเทปูนในงานก่อสร้าง ทำพื้นลอยที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก

ตะแกรงเหล็กฉีก ที่ผลิตจากอลูมิเนียมฉีก โดดเด่นที่ความสวยงามและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้งานตกแต่งทุกชนิด ทำบังตา ใช้กันนกในอาคารที่ต้องการความสวยงาม

Visitors: 4,292